پایگاه اطلاع رسانی نهاد

آشنایی با اساسنامه ، تشکیلات و دفاتر نهاد ، فعالیتها و خدمات نهاد در حوزه فرهنگی ...
رؤیت اخبار نهاد ، دانشگاهها و دفاتر

ورود به سایت

سامانه ازدواج دانشجویی

ثبت نام و ساماندهی ازدواج دانشجویی از زوجین دانشجو در سراسر کشور و کاروانبندی و اعزام به مشهد مقدس در قالب طرح همسفر تا بهشت

ورود به سایت

ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان

پایگاه اطلاع رسانی ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان و سامانه ثبت نام از متقاضیان عمره و عتبات دانشگاهی

ورود به سایت

سامانه جامع کارکنان نهاد

ارائه خدمات در حوزه های اداری ، مالی ، رفاهی ، آموزش و مشاوره و پاسخگویی به کارکنان ستاد و دفاتر نهاد در سراسر کشور

ورود به سایت

سامانه جامع آماری (سِجا)

سامانه جامع آمار و اطلاعات ستاد و دفاتر نهاد مشتمل بر جمع آوری اطلاعات و ارائه گزارشات به صورت یکپارچه

ورود به سایت

پایگاه روابط عمومی نهاد

اطلاع رسانی ، اخبار دفاتر و معاونت ها ، هیات انصار الائمه ، با شهداء ، قرآن کریم ، نیازمندیها ، تبریک و تسلیت و ...

ورود به سایت