سامانه ثبت اطلاعات افراد در شبکه نهاد

سامانه ثبت اطلاعات افراد در شبکه نهاد

جهت ثبت اطلاعات خود در شبکه نهاد، لطفاً ابتدا کد ملی و تلفن همراه خود را وارد نمائید :
کد ملی شما :    

تلفن همراه شما :Copyright © 2006-2018 Nahad ICT Software Development Team. All rights reserved.
طراحی شده توسط واحد نرم افزار نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها