توجه

  باطلاع دفاتر محترم نهاد و دبيران محترم استاني ميرساند :
      چنانچه پس از ورود به سايت ليست افراد نامعتبر را مشاهده نموديد
        تا پايان وقت اداري روز دوشنبه 06/12/86 نسبت به اصلاح نواقص         ذكر شده اقدام نمائيد.
        بديهي است پس از اتمام مهلت مقرر نسبت به حذف موارد ذكر شده         اقدام گرديده و هرگونه مسئوليتي متوجه دفتر مذكور خواهد بود.

دفاتر نهاد در دانشگاهها دبيران استاني ستاد
اعلام دريافت كنندگان سكه
هديه دانشگاه آزاد
دستورالعمل ثبت نام يازدهمين جشن ازدواج دانشجويي
راهنمای ورود و استفاده از سیستم
فرمهای خام
تماس با ما

نام کاربري :

به وضعيت زبان صفحه كليد و دكمه Caps Lock دقت نمائيد !

کلمه عبور  :

درحال حاضر براي استفاده از اين سيستم از اينترنت دانشگاه استفاده مي كنيد يا خير؟

بلي     خير
نام کاربري :
کلمه عبور:

در هنگام ورود نام كاربري و رمز عبور از وضعيت زبان صفحه كليد خود و دكمه Caps Lock اطمينان حاصل نمائيد !
نام کاربري :
کلمه عبور:

در هنگام ورود نام كاربري و رمز عبور از وضعيت زبان صفحه كليد خود و دكمه Caps Lock اطمينان حاصل نمائيد !

Nahad ICT Software Development Team ©