نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها - سيستم ثبت کارکرد ماهانه مسئولان دفاتر نهاد
     


توجه

  باطلاع دفاتر محترم نهاد و دبيران محترم استاني ميرساند :
      چنانچه پس از ورود به سايت ليست افراد نامعتبر را مشاهده نموديد
        تا پايان وقت اداري روز دوشنبه 06/12/86 نسبت به اصلاح نواقص         ذكر شده اقدام نمائيد.
        بديهي است پس از اتمام مهلت مقرر نسبت به حذف موارد ذكر شده         اقدام گرديده و هرگونه مسئوليتي متوجه دفتر مذكور خواهد بود.
   قابل توجه مسئولان محترم دفاتر نهاد

مهلت ورود اطلاعات كاركرد اردیبهشت ماه سال 1397 از تاریخ 01/03/1397 لغایت 05/03/1397مي باشد.
همکار گرامی لطفا نسبت به تکمیل اطلاعات مربوط به دفتر و دانشگاه و پرسنل دفتر اقدام نمایید
با تشكر : مدیریت امور دفاتر

كاربران دفاتر کاربران ستاد
تماس با ما

نام کاربري :

به وضعيت زبان صفحه كليد و دكمه Caps Lock دقت نمائيد !

کلمه عبور  :

نام کاربري :
کلمه عبور:

در هنگام ورود نام كاربري و رمز عبور از وضعيت زبان صفحه كليد خود و دكمه Caps Lock اطمينان حاصل نمائيد !
نام کاربري :
کلمه عبور:

در هنگام ورود نام كاربري و رمز عبور از وضعيت زبان صفحه كليد خود و دكمه Caps Lock اطمينان حاصل نمائيد !

Nahad ICT Software Development Team ©