سامانه ثبت گزارش كاركرد ماهانه مسئولان دفاتر نهاد سامانه ثبت اسناد مالي
سامانه جامع برنامه ریزی و گزارش گیری نهاد
سامانه ازدواج دانشجویی سامانه ثبت كاركرد ماهانه پرسنل نهاد
سامانه شناسایی تشکل ها،کانون ها و هیات دانشگاهیان سامانه گزارش گیری فعالیتهای دفاتر هم اندیشی
 ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان سامانه ثبت مشخصات استادان شاهد و ایثارگر
 
بانک اطلاعات دانشجویان فعال فرهنگی سیاسی

سامانه اخبار محرمانه نهاد - بولتن

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها